Sotilaskoti on toistaiseksi suljettu. Varusmiehiä palvellaan myyntiautoilla kasarmilla ja maastossa.

"Sotilaskotityötä 100 vuotta 1918-2018"

on Pentti Airion työstämä teos sotilaskodin toiminnasta sadan vuoden ajalta.

 Kirja on omistettu kymmenille tuhansille suomalaisille sotilaskotisisarille. Avustus- ja eläkesäätiö Tuki on lahjoittanut juhlakirjan sotilaskotijärjestön jokaiselle jäsenelle.


Hae oma kirjasi Niinisalon sotilaskodilta.